Brussels Design September - Intro slide 1
Brussels Design September - Intro slide 2
Brussels Design September - Intro slide 3
Brussels Design September - Intro slide 4

From - To

8.09 3.12

Place

Rue des Tanneurs 137, 1000 Bruxelles
TENTOONSTELLINGEN

Sympoietics. Arts of practice in the ecological city - Architecture Curating Practice

About

Ecologische cultuur wordt steeds prominenter bij het ontwerpen van de stad van vandaag. Het is de spil die ons in staat stelt om nieuwe manieren van kijken, handelen en opereren te articuleren, waardoor er een nieuwe set van praktijkkunsten in en voor de ecologische stad ontstaat.

De transformaties die onze samenlevingen en omgevingen momenteel ondergaan, brengen onze manier van zijn in de wereld in gevaar. Als zodanig vormen ze een uitdaging voor ons vermogen om projecten op te zetten of, concreter gezegd, om toekomstvisies te produceren en daarin concrete ambities te verankeren.

Deze context moedigt ons aan om nieuwe manieren van handelen te bedenken die ons in staat stellen om onzekerheid te integreren. We moeten verder gaan dan kwelling - niet ondergaan - en acties bedenken die passen in het klimaatregime dat vorm krijgt.

De overgang van een systeem van autonome objecten naar een systeem van verwante objecten opent nieuwe perspectieven op interacties, vormen en processen. Georganiseerd rond deze drie hoofdstukken laat de tentoonstelling zien hoe ecologische cultuur projectcultuur kan kleuren, informeren en vernieuwen.

Deze tentoonstelling werd oorspronkelijk geproduceerd en voor het eerst gepresenteerd in Archizoom in Lausanne van 28 februari tot 15 mei 2023. Dit najaar wordt een verkleinde versie getoond in Brussel.

Curatorshap
UR bureau d’architecture et d’urbanisme, Archizoom
Architecture Curating Practice voor de aanpassing in Brussel

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more