Brussels Design September - Intro slide 1
Brussels Design September - Intro slide 2
Brussels Design September - Intro slide 3
Brussels Design September - Intro slide 4

From - To

16.05 29.09

Place

Place Saint-Géry 1 1000 Bruxelles
URBAN DESIGN

New ways of living_ Halles Saint-Géry

About

In het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en van het Brussels culturele programma organiseert Urban een tentoonstelling over de uitdagingen van Europese steden en regio's op het vlak van een inclusief en kwaliteitsvol woonbeleid.
Europese steden ondergaan een ware transitie om een antwoord te bieden op socioculturele, economische en klimatologische uitdagingen, die de afgelopen jaren zijn aangewakkerd door internationale crisissen. Bovendien evolueert onze maatschappij voortdurend om tegemoet te komen aan veranderende waarden. De laatste jaren zien we een versnelling in de diversificatie van manieren van leven en werken.
De relatie tussen gedeelde en persoonlijke ruimte is veranderd, net als die tussen werk en collectiviteit.
Om die transitie aan te pakken en om een veerkrachtige, ecologische en gezonde leefomgeving te creëren die geschikt is voor iedereen, zijn creatieve oplossingen nodig voor zowel de bestaande als de nieuwe bebouwde context. Zo wordt gezorgd voor een passende dichtheid om ongebreidelde stadsuitbreiding tegen te gaan en voor een goed gebruik van de beschikbare open ruimte.
Of het nu gaat om tijdelijke of permanente huisvesting, de traditionele manier om onze gemeenschap vorm te geven is niet langer de enige standaard. Zo worden steden laboratoria voor duurzame oplossingen en bieden ze een inclusieve mix van nieuwe vormen van wonen, werken en vrijetijdsbesteding die verder gaan dan marktgebaseerde modellen.
Met nieuwe manieren van leven vandaag, dragen we bij aan de stad van morgen.
→ Commissaris: CityTools & Dogma
→ Grafische vormgeving: Studio Le Roy Cleeremans

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more