O
p
r
o
e
p
t
o
t
P
r
o
j
e
c
t
e
n
Brussels Design September - Intro slide 1
Brussels Design September - Intro slide 2
Brussels Design September - Intro slide 3
Brussels Design September - Intro slide 4
75
100%
Go back to previous page

From - To

23.09 23.09

Place

Art & History Museum Parc du Cinquantenaire 10 1000 Brussels
CONFERENTIES

Women, Design & Heritage : International Conference

About

Veel vrouwelijke ontwerpers bleven onder de radar van onderzoekers en erfgoedinstellingen. In oktober 2020 lanceerde het Vlaams Architectuurinstituut samen met 27 partners het project Wiki Women Design om gegevens en kennis op Wikipedia te registreren en te ontsluiten over de bijdrage van vrouwen aan de ontworpen omgeving: van architectuur, design en grafisch ontwerp tot mode- en productontwerp. Door deze kennis zichtbaar en toegankelijk te maken in samenwerking met erfgoedinstellingen, ontwerpers, de academische wereld en de Wikipedia-gemeenschap wil men op een participatieve manier bijdragen aan een meer inclusieve registratie van het vormgevingserfgoed.

Op 23 september, 2021, zal een internationaal congres worden gehouden als het laatste hoofdstuk van het Wiki Women Design project.

Dit congres wil onderzoekers in architectuur en design, professionals in erfgoedinstellingen, internationale experts in het veld en hedendaagse ontwerpers samenbrengen. Deze bijeenkomst van één dag zal worden gehouden in het Kunst & Geschiedenis Museum in Brussel, die partner zijn van het Wiki Women Design project en organisator van één van de schrijfsessies van edit-a-thons.

Het doel van de dag is om na te denken over de voorlopige resultaten van het project, zowel wat betreft de tastbare bevindingen in de vorm van geschreven Wikipedia-artikelen en belangrijke (her)ontdekte Belgische vrouwelijke ontwerpers, als wat betreft het verschil dat het project heeft gemaakt in het designveld en het algemene bewustzijn bij een groter publiek.

Tijdens de lezingen van de dag, gevolgd door discussiemomenten en debatten, zal ook worden nagedacht over de toekomstige stappen die kunnen worden ondernomen in het bevorderen van onderzoek en onderwijs over vrouwen in design en de opname van vrouwen in design- en architectuurerfgoedcollecties, met het oog op een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de designgeschiedenis. Het hedendaagse erfgoedveld zal worden onderzocht, en hoe een gezamenlijke inspanning kan worden gedaan om de nog steeds zeer aanwezige genderkloof aan te pakken en te overbruggen. Deze beschouwingen zullen ook worden doorgetrokken naar vrouwen in hedendaagse designberoepen, wat nog verder zal worden uitgewerkt tijdens het avonddebat in MAD Brussel.

Opschrift : https://www.eventbrite.be/e/women-design-heritage-international-conference-tickets-161744569361

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more