1
3
-
3
0
S
e
p
t
e
m
b
e
r
2
0
2
2
Brussels Design September - Intro slide 1
Brussels Design September - Intro slide 2
Brussels Design September - Intro slide 3
Brussels Design September - Intro slide 4
100
100%
Go back to previous page

From - To

9.09 23.09

Place

Terrarium Paleizenstraat 70, 1030 Brussel
DESIGN THINKING

Post-Industrial Crafts

About

Massaproductie en massaconsumptie herleiden kostbare grondstoffen in een sneltempo tot afval. De grenzen van dit lineaire systeem zijn duidelijk overschreden. De noodzaak voor een systeem waarin grondstoffen kunnen circuleren wordt steeds groter. Recyclage lijkt daarbij de strategie bij uitstek waarbij reststromen op industriële schaal verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Toch gaat er in dat proces heel veel kwaliteit en energie verloren. Tegelijkertijd ontstaat er in de marge heel wat initiatieven die industriële reststromen transformeren naar kwalitatieve producten. Deze Post-Industrial Crafts zijn kleinschalig maar illustreren een duurzamere relatie met onze producten waarin hergebruik, reparatie en customisation van industriële reststromen voorop staan. De keuze voor industriële reststromen als grondstof levert vaak een eigenzinnige en ruwe esthetiek op die het tweede leven van een materiaal in accentueert. De tentoonstelling geeft een overzicht van experimenten, producten en projecten die het resultaat zijn van een Post-Industrial Craft proces. Alle werken zijn gecreëerd door studenten, docenten, alumni en onderzoekers verbonden aan de opleiding Productdesign van de Luca School Of Arts in Genk. Het begrip Post-Industrial Craft zal in dit kader ook verder onderzocht en ontwikkeld worden.

Tentoonstelling met werken van:

Nathan Vrebos
Jietse Vanlandschoot
Lies Fauconnier
Custom Territory
Newweef
Emma Ribbens
Kato Herbots
Cas Reynders
Teis De Greve


Gecureerd door:

Han Decorte
Ben Hagenaars

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more