INSOLITE

Lise El Sayed is geboren in Frankrijk in 1980. Na haar opleiding in Visuele Kunsten, studeerde ze textiel design aan La Cambre, het nationaal instituut voor Visuele Kunsten in Brussel. Sinds 2007 werkt ze aan eigen projecten en producties in Brussel.

Lise El Sayeds werk valt op door haar persoonlijke benadering van objecten en stoffen. Het focust op onderzoek naar textiel, de aard en het materiaal, en hoe deze het gebruik en de identiteit van alledaagse objecten bepalen. Gekenmerkt door hun diversiteit zijn haar producten simpel en coherent. Achter elk stuk schuilt een verhaal met materie, gebruikers, gebruik en herinneringen als elementen.

Een serie van objecten vloeit voort uit onderzoek naar en experiment met materie en stof, open van aard, zonder vastomlijnd doel; alledaagse objecten als een spiegel, een rek, een deken, een tapijt, … ondergaan een metamorfose door een originele benadering.

Ze gebruikt zowel artisanale en industriële processen, soms beide achtereenvolgens op hetzelfde object. Gemengde technieken, geïnspireerd door een materiaal of een object, brengen bijzondere of onverwachte aspecten van de materie aan het licht. Precieze en radicale ingrepen geven aan gebruikte of afgedankte voorwerpen een nieuwe vorm en functionaliteit.

Port-Bagages

Geïnspireerd door de oude bagagerekken in treinen, gemaakt van touw. Een moduleerbaar rek, waarvan de stockageruimte wordt bepaald door het volume, het gewicht en de vorm van de inhoud. Het past zich aan om onze spullen te herbergen en nodigt onbewust uit tot reizen.

Tapixel

Een oosters tapijt met een hedendaagse twist, spelend met de visuele codes van vandaag. Het motief is gepixeliseerd, de kleuren levendig. Onze blik glijdt over de gekleurde vierkanten en hercreëert de illusie van een oosters tapijt.

Vernissage 8.09 from 7pm
9.09 > 15.09 from 11am to 6pm
15.09 from 10am to 5pm
16.09 from 10am to 4pm