Makers & Designers

Makers en ontwerpers hebben besloten om enkele realisaties tentoon te stellen die goed de verscheidenheid symboliseren van expertise en ‘know-how’ . Dankzij de passie en deskundigheid van de makers in alle genres . De makers & de ontwerpers, is het een geheel van kennis en technieken die ten dienste staan van sociale, informatieve, professionele, ecologische en technologische innovaties door een vrijwillige samenwerking.