Lost and found / Inside MAD LAB

MAD LAB is het creatief laboratorium van MAD Brussels Fashion and Design Platform. Het is een unieke hub voor innovatie en co-creatie in Brussel. Met 15 designers als residenten, doelt het centrum voornamelijk op samenwerkingen in design met een sociale, maatschappelijke en duurzame benadering. Ecodesign behoort als integraal onderdeel tot elk creatief proces dat ontstaat binnen deze multidisciplinaire hub.

Tijdens Design September openen de residenten van MAD LAB de deuren van hun ateliers om hun ontwerpen en creatieve processen te tonen. Samen met voormalige residenten en externe designers wordt er bovendien in de gemeenschappelijke ruimtes een collectieve scenografie gecreëerd dat hun gedeelde visie op ecodesign weerspiegelt.

Gezien de term Ecodesign nog niet algemeen bekend is, werkt MAD LAB actief mee aan het definiëren en verspreiden van de betekenis hiervan.

Deze tentoonstelling is DE kans om dit creatief centrum te ontdekken en een blik te werpen in de ateliers van de designers, voordat MAD LAB verhuist naar een nieuwe locatie.