Inside MAD Lab

Het MAD LAB is MAD’s laboratorium, een unieke hub voor design, innovatie en sociale samenwerking in Brussel. Ecodesign is een integraal onderdeel van ieder creatief process dat ontstaat binnen deze multidisciplinaire hub, wat resulteert in een unieke definitie van wat deze term inhoudt binnen velden zoals mode, accessoires, architectuur, grafisch ontwerp en service- industrie- en product design. Daar de term voor velen nog een vaag begrip is, werkt MAD LAB actief mee aan de ontwikkeling en bewustmaking van dit begrip. Tijdens Brussel Design September 2018, zullen de MAD residenten hun atelier openstellen en een selectie van hun projecten en creatieve processen voorstellen in een gezamenlijke scenografie. De diverse en eigenzinnige aanpak van elke designer komt tot uiting door hun interpretatie en toepassing van de ecologische principes binnen hun eigen ontwerppraktijk. Hiermee benadrukken ze de relevantie van ecodesign binnen designprocessen voor onze toekomst. Met dit jaar als mijlpaal voor MAD, worden zowel voormalige residenten als gastontwerpers uitgenodigd om te expositie te vervolledigen en een bredere omkadering te bieden aan de term ‘ecodesign’. Dit is DE kans om een blik te werpen achter de schermen en de ateliers te bezichtigen vooraleer MAD LAB verhuist naar het MAD hoofdgebouw.