European year of cultural heritage 2018

In 2018 en 2019, zal BOZAR de huizen die in Brussel, Barcelona, Napels en andere steden grootmeesters van de architectuur hebben geherbergd opnieuw doen opleven, door er residenties van hedendaagse kunstenaars, voorstellingen en conferenties te organiseren.

Deze huizen, vaak gebouwd door de meest vooruitstrevende architecten van hun tijd en waarin enkele van de briljantste Europese geesten leefden of elkaar ontmoetten, zijn bevoorrechte getuigen van de intellectuele bedrijvigheid en van de Europese geschiedenis van de genealogie van ideeën.

Het initiatief van BOZAR, georganiseerd in samenwerking met de Mies van der Rohe-stichting in Barcelona en de Universiteit van Napels-Frédéric II binnen het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, is ook bedoeld om hedendaagse kunstenaars, jonge architecten, studenten en het grote publiek samen te brengen en uit te nodigen voor een intergenerationele en internationale dialoog, die er erg veelbelovend uitziet.

Event : 18.02.18 > 16.02.20