IN - possible Talk

Exhibitions

De tentoonstelling IN-possible. Before an idea is brought to life beschrijft het werk achter een industrieel ontwerpproduct, waarbij een 'onmogelijkheid' wordt omgezet in een 'mogelijkheid'. De tentoonstelling gaat gepaard met een ontmoeting genaamd IN-possible Talk waarin professionals uit verschillende domeinen een ervaring, een project of een visie beschrijven van een "onmogelijkheid" die op korte termijn onsuccesvol was, maar in werkelijkheid de basis legde voor latere innovatie. De IN-Possible Talk wordt gevolgd door een cocktail.

Moderator :
Richard Thommere
Speakers :
Giovanna Massoni
Jacinthe Mazzochetti
Jan de Moffarts
Walter Vandervelde

Date event : 18.09 > 18.09 Vernissage: 18.09 / 19h Tel: 02 669 49 21 address: ADAM – Brussels Design Museum Place de Belgique 1 – 1020 Bruxelles Website: http://www.adamuseum.be