Design as we Speak

Exhibitions

Design as We Speak door Stephane Barbier Bouvet Design as We Speak van de kunstenaar en ontwerper Stéphane Barbier Bouvet is de eerste tentoonstelling in een reeks projecten in de Grand Hall van Zaventem Ateliers die kunst, design en ambacht kritisch wil benaderen. Curator van de reeks is Dimitri Jeurissen. De tentoonstelling bouwt verder op Barbier Bouvets aanhoudend engagement met design als toegepaste kunstvorm, als vorm van kennis, en als kritisch commentaar op kunst en design. Design as We Speak is niet geïnteresseerd in prescriptieve manieren van ontwerpen, in definitieve oplossingen of unieke waarheden, maar is integendeel een momentopname van een doorlopend ontwerpproces, geïnspireerd op (vaak vergeten) bioklimatische principes en lokale kennis. Barbier Bouvet behoudt de essentie van design. De tentoonstelling neemt de hut als uitgangspunt en werkt basiselementen van Barbier Bouvets tentoonstellingspraktijk rond autonomie, aanpassingsvermogen, lichtheid en openheid verder uit. Drie cases – Palama, Cévennes en Maloja – verkennen verschillende invalshoeken, aspecten en interessepunten van deze praktijk. Alle hutten, die enigszins van elkaar verschillen wat betreft ontwerp en bewoonbaarheid, en die nooit helemaal 'af' zullen zijn, draaien rond de houding, en de voorwaarden, die nodig zijn voor de creatie van autonome toevluchtsoorden. De tentoonstelling benadrukt niet alleen de relevantie van traditionele kennis voor het begrijpen van ecologische processen, maar omvat ook experimenten met ecologieën van eigendom, accommodatie, wetgeving, het sociaal contract en de commons. In Design as We Speak worden slechts die elementen gepresenteerd die nodig zijn om de interventies van Barbier Bouvet te begrijpen. Na de expo zullen de stukken verdwijnen in de contexten waarvoor ze bestemd zijn. De tentoonstelling wordt niet gebruikt als een kans om drie voltooide structuren te presenteren, maar eerder als een tool die ervoor zorgt dat Barbier Bouvets voorstellen in het echte leven uitgevoerd kunnen worden. Witte monolithische blokken vormen een sokkel voor de tentoongestelde technische stukken. In sommige gevallen wordt hun traditionele expositiefunctie omgekeerd en fungeren ze als stand-in voor ontbrekende elementen, zoals een deurdrempel of watertank. Design as We Speak dringt geen oplossingen op maar bevriest simultane wordingsprocessen: verschillende mogelijke toekomsten worden in de tijdelijkheid van de tentoonstelling belichaamd. In plaats van voltooide prototypen te presenteren, dient de tentoonstelling er vooral toe een reeks begrippen te introduceren die centraal staan in het werk van Barbier Bouvet, dat zelf steeds in wording is en dat, door een brug te vormen tussen contemplatieve praktijk en technische strengheid, een politieke lading draagt. Het vormt meer bepaald een subtiele kritiek op 'het project' als een toekomstige projectie, 'een eenheid van eindige tijd die wordt geleefd binnen de gesloten horizon van de toekomst' – zoals filosofe Lisa Baraitser de logica van 'het project' beschrijft. Dergelijke projecties zijn niet aanwezig in het werk van Barbier Bouvet, en het wordt evenmin aangestuurd door kortetermijndoelen of het verlangen naar economisch gewin, zoals zo vaak het geval is bij design. Integendeel, zijn werk nodigt ons uit om met 'nieuwe ogen' naar de dingen te kijken. Hier is er slechts de dynamische overdracht van ideeën en de stratificatie van referenties, die op dit eigenste moment – as we speak – blijven evolueren. Laura Herman Over de kunstenaar Het werk van Stéphane Barbier Bouvet is een commentaar op designgeschiedenis en bestaande ontwerpstructuren en -logica's. In zijn praktijk worden vaak systemen en infrastructuren ontwikkeld en bestaande condities gewijzigd. Door een vocabularium van gebaren, dat blijft aangroeien, en het gebruik van gestandaardiseerde materialen, vormt zijn praktijk een commentaar op hoe we nu leven, terwijl ze tegelijk alternatieven aanreikt. Stéphane Barbier Bouvet (°Marseille, 1981) is een Zwitserse kunstenaar die momenteel in Brussel woont. Hij studeerde in 2006 af als designer aan de École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) en maakte naam als kunstenaar door te werken op het snijpunt van ontwerp, beeldhouwkunst en presentatie. Barbier Bouvet is ook mede-oprichter van de onafhankelijke projectruimte 1m3 in Lausanne en van het Dirty Art Department, een master beeldende kunst aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Hij exposeerde internationaal met solo- en groepsprojecten/tentoonstellingen, op eigen initiatief of in opdracht. De meest recente expo's vonden plaats in Genève, Vélizy-Villacoublay en Sofia. Stéphane Barbier Bouvet wordt vertegenwoordigd door Truth and Consequences in Genève, Salle Principale in Parijs en Maniera in Brussel. Locatie: Grand Hall @ Zaventem Ateliers www.zaventemateliers.com Curator: Dimitri Jeurissen Opening: 21 juni, 18.00-21.00 u. Van 22 juni tot 28 september Finissage : 28/09 12pm > 9pm
Date event : 05-09-19 Opening hours: 28-09-19 Vernissage: 21/06/2019 6pm > 9pm Tel: +32475958430 address: 15/19 Fabriekstraat , 1930 Website: http://www.zaventemateliers.com/en/events